برقراری مجدد خط 42875000مشتریان و همکاران محترم می توانند برای ارتباط سریعتر با شماره 42875000 با شرکت تماس برقرار نمایند

مشتریان و همکاران محترم می توانند برای ارتباط سریعتر با شماره  42875000 با شرکت تماس برقرار نمایند

همچنین شماره های قبلی همچنان برقرار می باشند

از وقفه به وجود آمده عذر خواهی می نماییم1401/06/05 10:49*آرشیو*

Copyright © I.R.IRAN OMEGA SOFTWARE SHAFAGH

کليه حقوق خبری و تصويری سايت متعلق به شرکت امگا نرم افزار شفق می باشد.