تغییر تلفن و تغییر آدرس

تداخل در سرویس های تلفنی شرکت امگا نرم افزار از تاریخ 18 مرداد تا 22 مردادبا توجه به جابجایی شرکت نرم افزار امگا به احتمال زیاد تلفن های این شرکت از تاریخ 18 مرداد تا 22 مرداد دارای تداخل خواهد بود.به همین دلیل مشتریان و همکاران محترم می توانند از تلفن های قدیمی شرکت به شماره های 88306047 و 88306048 و 88306049 و 88141015 استفاده نمایند.


   با توجه به جابجایی شرکت نرم افزار امگا به احتمال زیاد تلفن های این شرکت از تاریخ 18 مرداد تا 22 مرداد دارای تداخل خواهد بود.
به همین دلیل مشتریان و همکاران محترم می توانند از تلفن های قدیمی شرکت به شماره های 88306047  و 88306048 و 88306049  و 88141015  استفاده نمایند.
 مشتریان محترم همچنین می توانند  از کانال های دیگر مانند واتساپ یا تیکتینگ  با شرکت در ارتباط باشند.
 
 
 


1400/05/18 10:36*آرشیو*

Copyright © I.R.IRAN OMEGA SOFTWARE SHAFAGH

کليه حقوق خبری و تصويری سايت متعلق به شرکت امگا نرم افزار شفق می باشد.