شرح خبر
فعال سازی خط مجدد تلفن امگا نرم افزار شفق
فعال سازی خط مجدد تلفن امگا نرم افزار شفق
فعال سازی خط مجدد تلفن امگا نرم افزار شفق
1402/06/08 09:53*آرشیو*

   بدینوسیله به استحضار می رساند که خط تلفن 42875000   ، امگا نرم افزار شفق فعال گردید.
نظرات
نام :
ایمیل :
کشور
شهر :
متن :