سامانه قاصدک

محصولات شرکت
سامانه قاصدک

سامانه قاصدک

احراز هویت در سامانه قاصدک جهت ارسال لینک برای مشتریان

نماینده گرامی
چنانچه کاربران در متن پیام کوتاه از لینک استفاده می نمایند، میبایست جهت احراز هویت برای ارسال لینک تصویر خود را به همراه کارت ملی و درخواست مکتوب به صورت امضاشده ارسال نمایند.
تذکر 1:
متن باید به صورت زیر در برگه نوشته شود:
جهت احراز هویت در سامانه پیام کوتاه ................... 
شماره ثابت : مثال 02187654321 ( ذکر شماره ثابت الزامی است)
تاریخ و امضای کاربر
تذکر 2:
اشخاص حقوقی جهت احراز هویت درخواست خود را داخل سربرگ به همراه لینک ارسالی، شماره فرستنده و شماره ثابت مهر و امضا شده از منوی پشتیبانی درخواست جدید ارسال نمایند.
 
خواهشمند است تصاویر برای مجموعه امگا نرم افزار شفق تیکت شود.