تلفن های فعلی 86038268 و 86038297 می باشد

محصولات شرکت
اختلال خطوط تلفن شرکت و جا به جایی

تلفن های فعلی 86038268 و 86038297 می باشد

با توجه به جا به جایی شرکت و جا به جایی خطوط تلفن به مدت 48 ساعت از تاریخ 1402/05/09 لطفا جهت ارتباط با شرکت از طریق سامانه تیکتینگ و خط تلفن شرکت به شماره 86038268 و 86038297 با ما در ارتباط باشید تیکت های ثبت شده در اسرع وقت پاسخ داده خواهد شد

   همکاران گرامی
با توجه به جا به جایی شرکت و جا به جایی خطوط تلفن به مدت 48 ساعت از تاریخ 1402/05/09 لطفا جهت ارتباط با شرکت از طریق سامانه تیکتینگ و خط تلفن شرکت به شماره  86038268  و 86038297  با ما در ارتباط باشید
تیکت های ثبت شده در اسرع وقت پاسخ داده خواهد شد
پیشاپیش از همکاری شما متشکریم