مدیریت انبار و لجستیک

محصولات شرکت

مدیریت انبار و لجستیک

انبارداری و ورود و خروج کالا پشتیبانی از سیستم های بارکد و RFID تدارکات مدیریت سفارشات و پیگیری سفارشات مدیریت داغی محصولات مدیریت تامین و..

  

سرمایه ها و دارائی های عمده یک واحد بازرگانی یا تولیدی در موجودی هایی تجلی می یابد که خود بازتاب کننده وضعیت شرکت در هر لحظه می باشد . با کنترل دقیق و اطلاع از وضعیت این اموال فعالیت تجاری مرکز را به پیش راند و با مدیریت دقیق این موارد وضعیت شرکت را سامان بخشد یا براساس عملکرد های صورت گرفته در نحوه مدیریت نظارت داشت. یک سیستم جامع باید قابلیت این را داشته باشد تا در هر لحظه موقعیت موجودی های خود را نمایان سازد نرخ مصرف و یا بازه زمانی در دسترس را اندازه گیری نماید. تا بتواند در عین اینکه هزینه نگهداری را تا حد ممکن کاهش دهد بتواند به عنوان عملکردی صحیح در اختیار قرار دادن به موقع امکانات همواره مشتریان خود را راضی نگه دارد. مدیران بخش برنامه ریزی به عنوان یک واحد ارزشمند مسئولیت این مهم را عهده دار می باشند در عین حال باید تحقیقات میدانی مناسبی جهت دریافت استعلامات قیمت هزینه حمل و هزینه انبار داری و در نهایت مطلوبترین شرایط به عمل آید تا کمترین هزینه متوجه شرکت گردد.

1/ قابلیت تعریف بیش از 1000 انبار بصورت هم زمان و مرتبط

2/ قابلیت تعریف درخت واره های قطعات از محصول تا مجموعه قطعات تشکیل دهنده

3/ قابلیت کدسازی قطعات انبار به صورت درختی از برند تا قطعه

4/ قابلیت ارتباط قطعات مشابه در انبار

5/ تعیین مشخصات کالا در انبار بر اساس تمامی موارد کالا از اسم تجاری تا نام تخصصی کد تخصصی رنگ واحد شمارش و ارتباط با مجموعه مادر در انبار

6/ تعیین نمودن کد نقشه و عکس نقشه و عکس قطعه

7/ قابلیت تعریف قطعات دریک مجموعه اطلاعاتی پایه و لینک اطلاعاتی در انبار های مختلف جهت یکسان سازی داده ها

8/ تهیه کد بارکدی برای برچسب کالاها و استفاده از بار کد خوان

9/ تعیین قطعات مشابه و جایگزین

10/ ارائه موجودی اول دوره - موجودی فعلی- نقطه سفارش- حداکثر سفارش و نقطه بحرانی

11/ تعیین مشخصات انبار و محل قرار گیری کالا در انبار

12/ محاسبه قیمت ها براساس میانگین- FIF و میانگین موزون متحرک

13/ تعین قیمت در سه گروه

14/ استفاده از اسناد رسید و حواله موقت و قطعی انبار

15/ پردازش اتوماتیک اسناد انبار در سیستم مالی

16/ استفاده از سیستم انبار گردانی و ثبت اضافه کسورات مالی و استفاده تگ انبار گردانی

17/ ارتباط با بخش تدارکات در تهیه به موقع موجودی ها

 

انبار

1/ قابلیت تعریف بی نهایت انبار

2/ قیمت گزاری به روش های Fifo, Lifo میانگین موزن ، میانگین موزون متحرک ، قیمت گزاری های ثابت و استاندارد ، قیمت گزاری شناسه گزاری شده و ...

3/ قابلیت تخصیص دسترسی انبار ها برای افراد و گروه های مختلف

4/ قابلیت تعریف یک باره محصول و تخصیص آن به سایر انبار ها

5/ قابلیت کد گزاری استاندارد و تولید کد بر اساس تعاریف درخت محصول بر روی محصولات و قطعات

6/ تعریف قطعات بر اساس مشخصه های شماره فنی، شرح، نام خارجی، واحد، رنگ و ....

7/ تعریف قطعات مشابه، مدل و مدل های مشابه همراه با عملیات تصاویر

8/ تبدیل واحد مواد ، تعیین قطعات زیر مجموعه

9/ تعیین محل انبار ها و محل قرار گیری هر کالا در انبار

10/ محاسبه ضریب مصرف ، تعیین زمان مصرف ، نقطه سفارش ، حداکثر سفارش ، نقطه بحرانی