چت آنلاین با مشتریان و سرویسکاران

محصولات شرکت
چت آنلاین با مشتریان و سرویسکاران

چت آنلاین با مشتریان و سرویسکاران

در این سیستم می توان برای کارابران سیستم ، مشتریان ، نمایندگان خدمات ، نمایندگان فروش در صورت نیاز به سرویس یا خدمات یا راهنمایی از این سرویس استفاده نمود

   در این سیستم می توان برای کارابران سیستم ، مشتریان ، نمایندگان خدمات ، نمایندگان فروش در صورت نیاز به سرویس یا خدمات یا راهنمایی از این سرویس استفاده نمود ، برای این موضوع سرویس پشتیبانی آنلاین وجود دارد که می توان کاربران را برای پشتیبانی محدود نمود.
از مزایای این سرویس می توان به موارد زیر اشاره نمود:
سرعت در زمان پاسخ 
پشتیبانی برخط 
آپلود تصویر و فایل در چت 
آرشیو نمودن تماس ها 
پیگیری ها 
دسترسی به چت های افراد زیر مجموعه